Heb ik recht op een tussenkomst voor het plaatsen van een traplift?

Trapliften worden door de overheid erkend als middel om zorgbehoevenden in staat te stellen langer thuis te wonen. Wie een traplift laat installeren kan in veel gevallen dan ook rekenen op een subsidie of tussenkomst van Vlaamse overheid, de Provincie of de gemeente. Een overzicht.

  • VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)

    U kunt een tegemoetkoming aanvragen voor het plaatsen van een traplift als 'aanvullende uitrusting van uw woning'. Indien de begunstigde jonger is dan 65 jaar op het moment van 1e inschrijving, dan maakt u kans op een maximale vergoeding van € 8.334,17 (jaarlijks referentiebedrag). Aan deze inschrijving gaat een medische indicatie vooraf. Na inschrijving krijgt u een persoonlijk VAPH-nummer, wat u uw leven lang kunt gebruiken. Indien u ouder bent dan 65 is een aanvraag ook mogelijk, als u maar voor uw 65e stond ingeschreven en over een VAPH-nummer beschikt. Voor Wallonië betreft het hier een AWIPH-nummer en voor het Duitstalig gebied de DPB. Meer informatie hierover vindt u op de website van het VAPH.

  • Vlaamse aanpassingspremie

    De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. Het plaatsen van een traplift valt onder deze regeling. U kunt de aanpassingspremie aanvragen als bewoner of verhuurder. Om een aanpassingspremie te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden in verband met uw leeftijd, uw inkomen en uw woning voldoen. Meer informatie vindt u hier.

  • Gemeentelijke en provinciale subsidies

    Sommige provinciale en lokale overheden voorzien ook een subsidie voor de installatie van een traplift. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw gemeente, stad of provincie of op premiezoeker.be.