Wie kan gebruikmaken van een traplift?

Mensen hebben uiteenlopende redenen om een traplift te plaatsen. De oorzaak waarom ze de trap niet (meer) zelf kunnen of willen gebruiken varieert, maar wat ze ook is, de voordelen van een traplift zijn voor alle groepen gebruikers dezelfde:

  • In de vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen
  • Zelfredzaamheid en onafhankelijkheid zo veel mogelijk bewaren
  • Alle verdiepingen op een veilige en comfortabele manier (blijven) benutten
  • Andere structurele wijzigingen aan de woning vermijden

Een traplift plaatsen is bijna op alle bestaande trappen mogelijk en dat zonder al te grote breekwerken. Het installeren is vaak op een paar uur achter de rug met een minimum aan overlast.

Algemeen zijn er verschillende groepen van mensen die ervoor opteren om een traplift te laten plaatsen:

traplift voor ouderen

Ouderen

traplift voor personen met overgewicht

Personen met overgewicht

Traplift voor rolstoelgebruikers

Rolstoelgebruikers

Traplift voor kinderen

Kinderen

Traplidft voor honden

Honden